UBND TP.HCM quy định tạm ngưng hoạt động của shipper công nghệ tại TP Thủ Đức và các quận, huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh,...

UBND TP.HCM quy định tạm ngưng hoạt động của shipper công nghệ tại TP Thủ Đức và các quận, huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn.

Ngày 21-8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoà Bình đã ký văn bản khẩn về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

TP.HCM: Những ai được phép ra đường từ 0 giờ ngày 23-8?


Theo đó, UBND TP chỉ đạo từ 0 giờ ngày 23-8 đến ngày 6-9, tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của TP, Trung ương đóng trên địa bàn triển khai thực hiện phương án “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường 2 điểm đến” với tối đã ¼ tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

Những cán bộ này phải có mặt tại có quan, đơn vị trước 0 giờ ngày 23-8.

Các nhóm đối tượng được phép tham gia lưu thông vẫn thực hiện theo công văn 2718 ngày 15-8 của UBND TP. Nhóm này bắt buộc phải có giấy đi đường và dấu hiệu nhận diện theo quy định.

Riêng lực lượng giao hàng sử dụng công nghệ (shipper) tạm ngưng hoạt động tại TP Thủ Đức và các quận, huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn. Đối với các quận, huyện còn lại thì shipper chỉ hoạt động trong quận, không chạy liên quan và có dấu hiệu nhận diện riêng theo quy định tại công văn 2491 ngày 26-7 của UBND TP.

Về các đối tượng được cấp giấy đi đường, UBND TP quy định gồm:

- Thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp; lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch; xử lý hạ tầng kỹ thuật.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị: không quá 10% trên tổng số.

- Các trường hợp đặc biệt khác do Thủ trưởng các cơ quan (dưới dây) tự chịu trách nhiệm cấp giấy và có báo cáo cho Công an TP.HCM.

UBND TP.HCM cũng quy định các cơ quan được cấp giấy gồm: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan ban Đảng, đoàn thể, Tổng công ty trực thuộc TP.HCM; Thủ tưởng các cơ quan quản lý nhà nước Trung ương trú đóng tại TP.HCM chịu trách nhiệm cấp giấy cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý.

UBND quận, huyện, TP Thủ Đức và các phường, xã, thị trấn sẽ chịu trách nhiệm cấp giấy cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân thuộc đơn vị, địa bàn quản lý (chỉ có hiệu lực trong phạm vi địa bàn quản lý).

Các cơ quan cấp phải thông báo số lượng và ký hiệu về Công an TP.HCM để kiểm tra, giám sát.

Những nhóm đối tượng được ra đường phải có giấy đi đường theo mẫu và đồng phục. Cụ thể: các ngành có đồng phục ngành và công nhân thực hiện các dịch vụ công ích; cán bộ, công chức, viên chức và các nhóm lực lượng tham gia, hỗ trợ phòng chống dịch khác thì mặc áo nhận diện do TP cấp.

Theo PLO.vn

——————————————— Keylinks.edu.vn - Tin tức 24h Chia sẻ tin tức về Sức khỏe - Thể thao - Giải trí - Giáo dục - Du lịch - Multimedia -.... Website: https://www.keylinks.edu.vn/ Chủ đề: https://www.keylinks.edu.vn/search/label/tin-tuc